Czas present simple

Czas Present Simple – Podstawowe informacje

Czas present simple jest najprostszym(jak wskazuje sama nazwa, simple znaczy: prosty) i najczęściej używanym czasem. To jego uczymy się jako pierwszego. Jest on łatwy w tworzeniu i zastosowaniu, stąd też nauka czasu present simple przychodzi dość naturalnie.

Czas Present Simple – Zastosowanie

Czas present simple wykorzystujemy:

– dla stanów stałych, rzeczy oczywistych i niezmiennych
np.

The sky is blue – Niebo jest niebieskie.

Water is wet – Woda jest mokra.

– dla czynności rutynowych, powtarzanych regularnie, rozkładów jazdy
np.

Every sunday they go to church – W każdą niedzielę oni chodzą do kościoła.

Bus arrives at 15.40 – Autobus przyjeżdża o 15.40.

– czynności i stanów trwających długi okres czasu

np. Tom lives in Chicago – Tom żyje w Chicago.

Sarah is pregnant – Sara jest w ciąży.

– przy opisywaniu cech

np. This book is very interesting – Ta książka jest bardzo ciekawa.

Mary has nice smile – Mary ma ładny uśmiech.

Czas Present Simple – Budowa

Końcówki -s i -es

Istotą czasu present simple jest dodawanie końcówki -s lub -es do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej. Operator do zmienia się wtedy w does itd. Do większości czasowników dodaje się końcówkę -s W przypadku czasowników kończących się na -z, -o, -s, sh, ch, lub x dodaje się końcówkę -es Gdy czasowniki kończą się na literę y, zamienia się ją na i oraz dodaje -es

Zdania oznajmiające

Osoba + czasownik(w 3 os. l. poj. dodajemy końcówkę -s lub -es) + reszta zdania

Przykłady:

Sam works in McDonald’s – Sam pracuje w McDonaldzie.

They are married – Oni są małżeństwem.

Zdania pytające

Do/Does + osoba + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

Does sam work in McDonald’s? – Czy Sam pracuje w McDonaldzie?

Are they married? – Czy oni są małżeństwem?

Zdania przeczące

Osoba + don’t lub do not + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

Sam doesn’t work in McDonald’s – Sam nie pracuje w McDonaldzie.

They aren’t married – Oni nie są małżeństwem.

 

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Present Perfect

Future Simple

Future Continuous

Past Perfect

 

Słowa typowe dla czasu present simple

czasowniki – smell, see, hear, feel, taste, feel, forgive, hate, like, love, mind, wish, think, agree, doubt, expect, believe, consider, appear, be, belong, have, keep, matter, owe, posses

przysłówki częstotliwości – always, frequently, often, usually, sometimes, rarely, seldom, occasionally, never, every day/month/year

Czas Present Simple – Budowanie zdania

Liczba pojedyncza
I live in Warsaw. Ja mieszkam w Warszawie.
You live in Warsaw. Ty mieszkasz w Warszawie
He She It lives in Warsaw. On/ona/ono mieszka w Warszawie.
Liczba mnoga
We You They live in Warsaw. My mieszkamy w Warszawie. Wy mieszkacie w Warszawie. Oni mieszkają w Warszawie.

Ocena: 2.2/5 (liczba głosów:11)

7 komentarzy

  1. Do/Does + osoba + czasownik + reszta zdania

    Przykłady:

    Does sam work in McDonald?s? ? Czy Sam pracuje w McDonaldzie?

    Are they married? ? Czy oni są małżeństwem? -dlaczego jest are jak w schemacie powino być Do

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *