Życzenia walentynkowe po angielsku

Życzenia walentynkowe po angielsku składamy dla ukochanej osoby w dniu 14 lutego – czyli w dniu świętego Walentego, potocznie nazywanym walentynkami. Życzenia te składamy zazwyczaj poprzez kartki walentynkowe, czyli specjalne kartki z zapisanymi na nich życzeniami. Kartki walentynkowe są równie popularne w Polsce jak i za granicą. Można je kupić w prawie każdym kiosku, lecz są one o wiele bardziej wartościowe jeśli zostały wykonane przez nas osobiście. Poniżej znajdziecie różne życzenia walentynkowe po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski

Życzenia walentynkowe po angielsku z tłumaczeniem:

The best and most beautiful things in the world can’t be seen or even touched – they must be felt with the heart. As my love for you…Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można ujrzeć czy nawet dotknąć – muszą one zostać poczute sercem. Tak jak moja miłość do Ciebie…

I want to wake up to see you by my side, and I want to feel you, next to me, before I go to sleep. I want to share every moment with you. I love you.Chcę się budzić widząc Ciebie u swego boku, i chcę Cię czuć obok siebie, kiedy zasypiam. Chcę dzielić każdy moment z Tobą. Kocham Cię.

 

I lack something, something beautiful.
Touch lips, your smile.
Thy dear caress, sweet as honey.
Beloved eyes, Thy words sound.
I lack everything, but we live!
Just because you would be!

Czegoś mi brak, czegoś pięknego.
Dotyku ust, uśmiechu Twego.
Twych pieszczot miłych, słodkich jak miód.
Oczu kochanych, dźwięku Twych słów.
Brak mi wszystkiego, lecz warto żyć!
Tylko dlatego, by z Tobą być!

 

I love my life
Because it gave me you
I love you
Because you are my life

Kocham moje życie
Bo dało mi Ciebie
Kocham Ciebie
Bo jesteś moim życiem

 

We began as strangers.
We became friends.
We became one with each other.
We remain as one forever.

Zaczęliśmy jako obcy.
Staliśmy się przyjaciółmi.
Staliśmy się jednym.
Pozostaniemy jednością na zawsze.

 

Roses are red, violets are blue,
I made this card just for you.
It’s not the neatest, it wouldn’t pass a test,
But it’s made with love – that makes it the best.

Róże są czerwone, fiołki niebieskie,
Tę kartkę zrobiłem specjalnie dla Ciebie.
Nie jest najładniejsza, nie zdałaby testu,
Ale jest zrobiona z miłością – to czyni ją najlepszą.

 

If I could make days last forever,
If words could make wishes come true,
I’d save every day like a treasure and then
Again I would spend them with you.

Gdybym mógł sprawić aby dni trwały wiecznie,
Gdyby słowa mogły spełniać życzenia,
Zachowałbym każdy dzień jak skarb i wtedy
Jeszcze raz spędził je razem z Tobą.

 

Życzenia walentynkowe po angielsku część 2

 

Życzenia ślubne po angielsku

Życzenia po angielsku

 

życzenia walentynkowe po angielsku

 

Jeśli masz jakieś pomysły na życzenia walentynkowe po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy ja na stronie. Z góry dzięki! :)

Życzenia walentynkowe po angielsku
Oceń artykuł

9 komentarzy

 1. Polski
  Czegoś mi brak, czegoś pięknego.
  Dotyku ust, uśmiechu Twego.
  Twych pieszczot miłych, słodkich jak miód.
  Oczu kochanych, dźwięku Twych słów.
  Brak mi wszystkiego, lecz warto żyć!
  Tylko dlatego, by z Tobą być!

  Angielski
  I lack something, something beautiful.
  Touch lips, your smile.
  Thy dear caress, sweet as honey.
  Beloved eyes, Thy words sound.
  I lack everything, but we live!
  Just because you would be!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *