Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim

W języku angielskim, podobnie jak w języku polskim cechy danej osoby lub przedmiotu mogą być opisywane za pomocą przymiotników. Różnica pomiędzy czasownikami angielskimi a polskimi jest taka, że polskie mają jeszcze rodzaj (męski, żeński i nijaki), jednak ich stopniowanie jest możliwe w obu językach. Zobaczmy jak wygląda to w języku angielskim.

Stopniowanie przymiotników jednosylabowych i części dwusylabowych:

Forma wyższa i najwyższa

W stopniu wyższym przymiotnika używamy końcówki -er a a dla stopnia najwyższego końcówki -est dodając przed czasownikiem słowo the.

np.

old – olderthe oldest (stary – starszy – najstarszy)

big – biggerthe biggest (duży – większy – największy)

high – higherthe highest (wysoki – wyższy – najwyższy)

Dodatkowe zmiany w różnych przypadkach:

– dla przymiotników kończących się na -e w stopniu wyższym do e dodaje się tylko r a w stopniu najwyższym st

np.

nice – nicer – the nicest (miły – milszy – najmilszy)

– dla przymiotników jednosylabowych zakończonych spółgłoską poprzedzoną przez samogłoskę, spółgłoska zostaje podwojona dla stopnia wyższego i najwyższego
np.

big – bigger – the biggest (duży – większy – największy)

– dla przymiotników kończących się na -y w stopniu wyższym i najwyższym -y zamienia się na -i

np.

easy – easier – the easiest (łatwy – łatwiejszy – najłatwiejszy)

Stopniowanie dłuższych przymiotników:

Forma wyższa i najwyższa

W stopniu wyższym przymiotnika używamy słowa more (bardziej), a w stopniu najwyższym the most (najbardziej).

Przykłady:

dangerous – more dangerous – the most dangerous (niebezpieczny – bardziej niebezpieczny – najbardziej niebezpieczny)

complicated – more complicated – the most complicated (skomplikowany – bardziej skomplikowany – najbardziej skomplikowany)

Porównywanie dwóch przedmiotów:

As … as … – Tak … jak …

He is as tall as a tree – On jest wysoki jak drzewo.

You are as beautiful as your mother – Jesteś tak piękna jak Twoja matka.

…-er than …

Tom is stronger than Mike – Tom jest silniejszy niż Mike.

Car is faster than a bicycle – Samochód jest szybszy niż rower.

more … than …

Kate is more intelligent than Mary – Kate jest bardziej inteligentna(inteligentniejsza) niż Mary.

 

Czasy angielskie

Strona bierna

Czasowniki modalne

Czasowniki nieregularne

Mowa zależna

Okresy warunkowe

 

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? :)

One comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *