Czas present perfect

Czas Present Perfect – Podstawowe informacje

Czas present perfect do dość skomplikowany czas, zarówno pod względem konstrukcji jak i wymowy. Jest on jednak bardzo przydatny w wielu sytuacjach, dlatego dobrze jest się go nauczyć.

Czas Present Perfect – Zastosowanie

Czas present perfect wykorzystujemy:

– gdy opisujemy wydarzenie lub czynność mające miejsce w nieokreślonym czasie w przeszłości, lecz obecnie widać efekty.

np. I have painted my house – Pomalowałem swój dom. (a dokładniej: mam pomalowany dom)

– do opisu stanu lub czynności, która miała miejsce w przeszłości i trwa do dzisiaj.

np. I’ve played basketball for 3 years – Gram w koszykówkę od 3 lat.

– czynności i wydarzeń które dopiero co miały miejsce.(najczęściej z użyciem just lub already)

np. Kate has just come back to home – Kate właśnie wróciła do domu.

Czas Present Perfect – Budowa

Have/has + trzecia forma czasownika

Jako operatora w czasie present perfect używa się w zależności od osoby have lub has. Czasowniki występują w formie przeszłej, czyli mają końcówkę -ed, lub w trzeciej formie dla czasowników nieregularnych.

Zdania oznajmiające

Osoba + have/has + trzecia forma czasownika

Przykład:

He has broken his leg – On złamał nogę.

Zdania pytające

Have/has + osoba + czasownik w trzeciej formie

Przykład:

Has he broken his leg? – Czy on złamał nogę?

Zdania przeczące

Osoba + hasn’t/haven’t lub has/have not + czasownik w trzeciej formie

Przykład:

He hasn’t broken his leg.

 

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Future Simple

Future Continuous

Past Perfect

 

Słowa typowe dla czasu present perfect

for, since, already, just, yet, never, ever

Czas Present Perfect – Budowanie zdania

Liczba pojedyncza
I have done my work. Skończyłem swoją pracę.
You have done your work. Skończyłeś swoją pracę.
He
She
It
has done his/her/its work. Skończył/Skończyła/Skończyło swoją pracę.
Liczba mnoga
We
You
They
have done their work. My skończyliśmy naszą pracę.
Wy skończyliście swoją pracę.
Oni skończyli swoją pracę.

Ocena: 2.8/5 (liczba głosów:11)

4 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *