Opis obrazka po angielsku

Maturalny opis obrazka po angielsku

Opis obrazka po angielskuto coś z czym mamy do czynienia przede wszystkim na maturze ustnej z angielskiego. Matura ustna wymaga od nas płynnego formułowania myśli i umiejętności wypowiedzenia jej w języku angielskim oraz zachowania odpowiedniej struktury opisu, dlatego ważne jest aby zapoznać się z zasadami opisywania obrazka po angielsku.

Opis obrazka po angielsku – o czym należy pamiętać

W opisywaniu obrazka po angielsku w gruncie rzeczy chodzi o to, żebyśmy przedstawiali go tak jak osobie niewidomej – musimy jak najdokładniej opisać to co na nim widzimy. Oprócz tego opisując obrazek po angielsku np. na maturze należy skupić się na zachowaniu odpowiednich reguł. Przede wszystkim:

1. Skup się, skoncentruj i pokrótce zaplanuj to co będziesz mówić. Pamiętaj że należy przechodzić od ogółu do szczegółu, więc zanim zaczniesz opisywać coś dokładniej musisz mieć pewność że przekazałeś wszystkie ogólniejsze informacje.

2. Opis obrazka rozpocznij od tradycyjnego zwrotu „In the picture I can see…”, „In this picture I can see” lub „In the picture there is…”. Zwróć uwagę na to że w zdaniu używa się „in” a nie „on”, jak tłumaczyłoby się z polskiego „na obrazku”, co jest najczęściej popełnianym błędem wśród maturzystów.

3. Później przejdź do opisu dwóch płaszczyzn, są to: foreground (pierwszy plan) oraz background (tło). Poszczególne elementy możesz lokalizować również za pomocą zwrotów „in the middle of the picture”, „on the top of the picture”.

4. Po opisaniu tego co widzisz na pierwszym i drugim planie oraz nakreśleniu ogólnej sytuacji, należy przejść do opisywania szczegółów. Jeśli na obrazku przedstawione są osoby,w przypadku każdej z nich należy powiedzieć czy jest to kobieta czy mężczyzna, dorosły czy dziecko, jak wygląda, w co jest ubrany, co robi, oraz jaki ma wyraz twarzy. Możemy przy tym gdybać, np. jeśli osoby te się uśmiechają możemy stwierdzić że dobrze się bawią np. „I suppose they are having great time”, „I guess they are happy because they are laughing”. Z kolei jeśli są smutne lub zmartwione możemy powiedzieć że coś je trapi np. „It seems to me that he is sad”, „I think something wrong happened because he looks grim”.

5. Staraj się używać możliwie najbardziej rozbudowanych zdań jakie jesteś w stanie bezbłędnie zbudować. Unikaj prostych zdań zawierających 3 słowa typu „He is smiling”, „She is sad”, „They are playing/reading/running”.

6. Gdy uznasz że nie jesteś już w stanie powiedzieć nic więcej na temat danego obrazka, zakończ opis słowami typu: „I guess I told everything”, „Do you have any questions?”, „Nothing else comes to my mind”, „I think that is all”.

Opis obrazka po angielsku – przydatne zwroty

Oto kilka zwrotów pomocnych podczas opisywania obrazka po angielsku:

In the picture I can see … – Na obrazku widzę …

The picture presents / describes … – Obrazek przedstawia …

The picture shows … – Obrazek ukazuje …

In the foreground / background I see … – Na pierwszym planie / W tle widzę …

In the middle / bottom … – W środku / Na dole …

There are 3 people. Two men and one woman. – Jest tam 3 ludzi. Dwóch mężczyzn i jedna kobieta.

They seem to … – Oni wydają się …

He / She looks happy / sad – On / Ona wygląda na szczęśliw(ego/ą) na smutn(ego/ą)

They are probably… (playing computer games) – Oni prawdopodobnie … (grają w gry komputerowe)

It appears to me that … – Wydaje mi się że …

He is wearing … – On nosi …

She is probably 18 years old … – Ona ma prawdopodobnie 18 lat …

I suppose I said everything about this picture. – Przypuszczam że powiedziałem wszystko o tym obrazku.

 

Opis obrazka po angielsku – wzór

Opis obrazka po angielsku przykład 1

przykladowy-opis-obrazka-po-angielsku

In the picture I can see two men walking through the beach. In the background, I see a wide beach and other people also taking a walk. Clouds cover all the sky, so it is grey. It is probably afternoon. I suppose it is cold there, because both men are wearing jackets. Maybe it is autumn. The man on the left is wearing a black jacket with orange collar, jeans and trainers. The other man is wearing a leather jacket, brown trousers and shoes. They both have dark hair and they are holding their hands in their pockets. I think they are at least thirty years old. For me, they look like close friends, walking together through the beach and talking, maybe about their job, maybe about their lives. Perhaps one of them just broke with a girfriend and needs a help from his friend. It is hard to say exactly beacuse we cannot see their faces, but beach is a good place for conversations connected with this kind of topics. I think I described everything about this picture, do you have any questions?

 

Opis obrazka po angielsku przykład 2

przykladowy-opis-obrazka-po-angielsku-2
In this picture, we can see a group of people that seem to be a family. There is a man who probably is the father, a woman, who probably is the mother and their children – a boy and a girl. They must be having fun, as they are smiling while they are eating. The background indicates that they are sitting outside, which could suggest that they are having lunch rather than breakfast or supper. The dishes they are having also suggest this is lunch. They are wearing casual clothes, so their lunch is probably they daily routine. The fact that they are eating together indicates that they are close to each other. Their meal looks very healthy – there is a lot of vegetables on the plates and they are drinking orange juice, hence they care about health. I think I have described everything about this picture, would you like to ask me about something else?

 

Opis obrazka po angielsku przykład 3

przykladowy-opis-obrazka-po-angielsku-3
The picture presents two men – probably an employee with his employer or supervisor, who seems to be explaining something to his colleague. They are sitting in front of a laptop, therefore what they are discussing is most likely directly related to their job. Maybe it is a kind of a project. The man on the right hand side is sitting in front of the laptop, looking at the man on the left hand side of the picture and listening to him. He is wearing a checkered shirt and looks like a typical informatician. He has short brown hair. The man on the left is kneeling next to the first men, showing him something on the screen and probably explaining what he has to do. I suppose that I have described everything about this picture, do you have any questions?

 

Opis obrazka po angielsku przykład 4

przykladowy-opis-obrazka-po-angielsku-4
This picture depicts three girls reading something from their notes. They are of various nationalities and look to be emerged in what they are reading. They may be doing some kind of project or group work. The situation takes place indoors, probably in the college or classroom, as in the background we can see other students. The girl on the left hand side is Asian, she has black hair and glasses. She is wearing grey blouse with sequins and lace. The girl in the middle is white. She has blonde hair and a striped golf. The girl on the right hand side is black. She has short, brown hair and a beige sweater. I think I have described everything about this picture, do you have any questions?

 

Opis obrazka po angielsku jest naprawdę prosty, o ile dobrze go rozplanujemy. Przede wszystkim należy pamiętać o zasadach opisanych powyżej oraz skupiać się głównie na tym, o czym jesteśmy w stanie powiedzieć najwięcej, stosując możliwie jak najbardziej wyszukane słownictwo. Wszystkim osobom zdającym maturę z język angielskiego życzymy powodzenia! :)

Ocena: 4.1/5 (liczba głosów:9)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *