Jak napisać opinion essay po angielsku

Opinion essay to drugi najpopularniejszy typ rozprawki. Służy ona do prezentacji swojej opinii na dany temat, popartej przykładami. Ważne jest też zawarcie opinii odwrotnej, takiej jaką mogliby przedstawić przeciwnicy. Piszemy ją językiem formalnym.

Jak zabrać się do pisania rozprawki typu opinion essay

Przed rozpoczęciem pisania rozprawki dobrze jest zastanowić się nad danym tematem, przeanalizować go i wybrać, po której stronie problemu stajemy. Czy zgadzamy się, czy nie zgadzamy z daną opinią. Ważne jest też aby w pierwszym zdaniu każdego akapitu zawierać informacje czego będzie on dotyczył.

Zasady pisania rozprawki typu opinion essay

Opinion essay powinien składać się z trzech głównych części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W drugiej części powinny znaleźć się przynajmniej 2 paragrafy.

Opinion essay – Wstęp

We wstępie określamy temat rozprawki a także swoją opinię na jej temat.

Opinion essay – Rozwinięcie

W rozwinięciu zawieramy dwa lub więcej akapitów, w każdym z nich prezentując dany punkt widzenia oraz popierając go przykładem. Jeśli zgadzamy się z daną tezą, to pierwsze akapity służą jej poparciu, a ostatni ukazaniu przeciwnego punktu widzenia.

Opinion essay – Zakończenie

W zakończeniu powtarzamy swoją opinię, której słuszność udowodniliśmy w poprzedniej części rozprawki, używając nieco innych słów.

Zwroty przydatne podczas pisania rozprawki:

Do wyrażania własnej opinii:

In my opinion/In my view – Moim zdaniem

I strongly believe – Ja zdecydowanie uważam

The way I see it/It seems to me that … – Według mnie …

Do wprowadzania pierwszego argumentu:

In the first place/First of all – Przede wszystkim

To start/Begin with – Na wstępie

Firstly – Po pierwsze

Do wprowadzania następnych argumentów:

Another major reason – Innym ważnym powodem

What is more/Furthermore/Moreover – Co więcej

In addition to … /Additionally – Na dodatek …

Also – Również

Apart from … – Oprócz …

Do wprowadzania przeciwnego punktu widzenia:

Contrary to – Wbrew temu

It is argued that/People argue that … – Istnieje odmienna opinia że …

On the other hand – Z drugiej jednak strony

Opponents of this view say – Przeciwnicy tego punktu widzenia twierdzą

There are people who oppose – Są ludzie którzy uważają inaczej

As opposed to above ideas – Jako opozycja do powyższych myśli

Contrary to what most people believe – Wbrew temu co sądzi większość ludzi

Do wprowadzania przykładów popierających tezę:

For example/For instance – Na przykład

such as – tak/takie jak jak

Especially – Zwłaszcza

In particular – Przede wszystkim

Do podsumowania:

In conclusion/All in all/To sum up – Podsumowując

Taking everything into account/On the whole – Biorąc to wszystko pod uwagę

All things considered – Po rozważeniu tego wszystkiego
 

Przykładowe rozprawki typu opinion essay

 

Jak napisać rozprawkę po angielsku?

Przykładowe rozprawki po angielsku

 

Jeśli masz jakieś propozycje zwrotów przydatnych podczas pisania opinion essay po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy je na stronie :)

Jak napisać opinion essay po angielsku
Oceń artykuł

4 komentarzy do “Jak napisać opinion essay po angielsku

    1. Witam ponownie,
      Doskonale opracowana strona na temat języka angielskiego. Często korzystam z Waszej strony . szczególnie poprawić napisany artykuł, przeczytać niusy.
      Kind Regards

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *