Cytaty po angielsku z tłumaczeniem część 2

Druga część cytatów po angielsku

Oto kolejne cytaty po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski:

„It`s a great man who can laugh at his misfortunes.” – Wielkim człowiekiem jest ten, kto umie się śmiać ze swoich niepowodzeń.

„You cannot change the past, but every moment is an opportunity to change your future.” – Nie możesz zmienić przeszłości, ale każda chwila jest możliwością aby zmienić Twoją przyszłość.

„A poet can survive anything but a misprint.” – Poeta zniesie wszystko, tylko nie błąd drukarski.

„I like looking at geniuses, and listening to beautiful people.” – Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać się pięknym ludziom.

„I love life because what more is there.” – Kocham życie, bo cóż innego nam pozostało.

„Happiness is rarely a reward, more often it is an unexpected gift.” – Szczęście rzadko bywa nagrodą, częściej jest niespodziewanym prezentem.

„Love me the way I am, not the way you want me to be.” – Kochaj mnie taką jaką jestem, a nie taka jaką chciałbyś abym była.

„You cannot plan the most beautiful moments. They will come by themselves.” – Najpiękniejsze chwile w życiu nie mogą być zaplanowane. One przyjdą same.

„A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of.” – Zła kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć.

„Better a broken promise than none at all.” – Lepsza złamana obietnica niż żadna.

„Life is a hospital, in which every patient wants to change his bed.” – Życie to szpital, w którym każdy pacjent chce zmienić łóżko.

„Life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think.” – Życie jest tragedią dla tych, co czują, a komedią dla tych, co myślą.

„Generosity is the essence of friendship.” – Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.

„Men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact.” – Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie, którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.

„A wise man will make more opportunities than he finds.” – Mądry człowiek stworzy więcej możliwości niż znajdzie.

„Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it for religious conviction.” – Ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo, jak z przekonań religijnych.

„When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” – Kiedy czegoś gorąco pragniesz cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu.

„Nobody has ever been able to tell the difference between a fool and a hero until afterwards.” – Dopiero jak jest po wszystkim, widać różnicę między szaleńcem a bohaterem.

„Energy and persistence conquer all things.” – Energia i wytrwałość zwycięży wszystko.

„Cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once.” – Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią, mężny kosztuje jej tylko raz jeden.

„Dan­ger is a beauti­ful thing when it is pur­po­seful­ly sou­ght out.” – Niebez­pie­czeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świado­mie poszukuje.

„Only two things are infinite – the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.” – Na świecie dwie rzeczy sa nieskończone – wszechświat i ludzka głupota, przy czym nie jestem pewien tego pierwszego.

„Never fear shadows, for shadows only mean there is a light shining somewhere near by.” – Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.

„Ability is nothing without opportunity.” – Zdolność jest niczym bez możliwości.

„Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” – Nie wszystko co można policzyć się liczy, i nie wszystko co się liczy może być policzone.

„I prefer the sign: „No entry”, to the one that says: „No exit”.” – Wolę napis: „Wstęp wzbroniony”, aniżeli: „Wyjścia nie ma”.

„The future starts today, not tomorrow.” – Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

„You are responsible, forever, for what you have tamed.” – Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.

„The only way to have a friend is to be one.” – Jedyny sposób by mieć przyjaciela, to być nim.

„I hear voices in my head and I want to laugh.” – Słyszę głosy w mojej głowie i chcę się śmiać

„Tomorrow’s never promised so I started living for today.” – Jutro nigdy nie jest obiecane więc zacząłem żyć dniem dzisiejszym.

 

Cytaty po angielsku część 1

 

Przysłowia i sentencje po angielsku

 

cytaty po angielsku

Cytaty po angielsku z tłumaczeniem część 2
średnia: 5 z 2 głosów

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *