Gramatyka angielska

Ten dział zawiera informacje o najpopularniejszych czasach angielskich oraz różne artykuły dotyczące gramatyki języka angielskiego.

Czasy angielskie

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Present Perfect

Future Simple

Future Continuous

Past Perfect

Strona bierna

Czasowniki modalne

Czasowniki nieregularne

Stopniowanie przymiotników

Mowa zależna

Okresy warunkowe

Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły co można dodać w dziale gramatyka angielska, napiszcie to w komentarzu :)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *