Jak napisać opowiadanie po angielsku

Opowiadanie wydaje się dość trudną formą wypowiedzi pisemnej po angielsku, z racji tego że zazwyczaj nie bardzo wiemy o czym mamy napisać. Jednak w rzeczywistości praktycznie nie ma znaczenia, o czym będzie nasze opowiadanie, dopóki będzie ono zgodne z kilkoma podstawowymi wymaganiami:

– wydarzenie opisane w opowiadaniu może być prawdziwe lub nie, lecz musi być ciekawe.

– musi mieć odpowiedni wstęp i zakończenie, tj. wstęp który zachęca do dalszego czytania oraz zakończenie które jest zadowalające.

– wydarzenia zazwyczaj powinny być niezbyt odległe od siebie w czasie, tak aby powstawała ciągłość opowieści

– dobrze jest używać w nim słów łączących poszczególne wydarzenia typu: then, next, after that, by the time itp.

– opowiadanie musi być podzielone na akapity

Zasady pisania opowiadania po angielsku

Opowiadanie może być pisane w pierwszo, lub trzecioosobowej narracji. Składa się ono ze wstępu(wprowadzenia), rozwinięcia(części głównej) i zakończenia(podsumowania lub rozwiązania akcji).

Wprowadzenie

Zawiera informacje o opisywanych wydarzeniach, ich tle, osobach biorących w nim udział a także wstęp do dalszej części opowiadania. Powinno ono być przede wszystkim ciekawe i intrygujące, zachęcające do dalszego czytania.

Część główna

Składa się z kilku paragrafów i stanowi rozwinięcie akcji rozpoczętej we wprowadzeniu. To tutaj opisywane są główne wydarzenia.

Podsumowanie

Zawiera konsekwencje wydarzenia i związane z nim odczucia bohaterów, oraz konkluzję. Im bardziej intrygująca konkluzja, tym większe wrażenie wywrze na czytelniku opowiadanie.

Jakich czasów używa się podczas pisania opowiadania po angielsku?

W przypadku opowiadań stosuje się czasy odnoszące się do przeszłości:

Past Simple – do opisu głównych wydarzeń zawartych w opowiadaniu

Past Continuous – jako tło wydarzeń

Past Perfect – by wprowadzić tło akcji oraz plany, w efekcie których doszło do poszczególnych zdarzeń

Przydatne zwroty:

It started with … – Zaczęło się od …

It happened one month ago. – To zdarzyło się miesiąc temu.

At first … – Na początku …

Initially … – Początkowo …

Suddenly I heard something strange … – Nagle usłyszałem / am coś dziwnego …

Then … – Wtedy …

Meanwhile … – W międzyczasie …

Prior to this … / Before this … – Wcześniej … / Przed tym …

While this was happening … – W czasie gdy to się działo …

As it turned out … – Jak się później okazało …

 

Przykładowe opowiadania po angielsku

 

Jeśli masz jakieś propozycje zwrotów przydatnych podczas pisania opowiadania po angielsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy je na stronie :)

Jak napisać opowiadanie po angielsku
średnia: 5 z 1 głosów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *