Wierszyki walentynkowe po angielsku

Wierszyki walentynkowe po angielsku

Poniżej znajdziecie drugą część życzeń walentynkowych po angielsku, które możecie składać ukochanym osobom:

The stars in your smile
The glow of your hair
Stars are always present
When you are there

Gwiazdy w Twoim uśmiechu
Blask Twoich włosów
Gwiazdy są zawsze obecne
Kiedy Ty tam jesteś

 

I can always see
The stars in your smile
Spend some time with me
Please stay for a while

Zawsze mogę zobaczyć
Gwiazdy w Twoim uśmiechu
Spędź trochę czasu ze mną
Proszę zostań na chwilę

 

Roses are red,
Violets are blue.
Sugar is sweet,
And so are you.

Róże są czerwone,
Fiołki są niebieskie.
Cukier jest słodki,
I Ty też.

 

When you aren’t present
For only one day
Since you are not there
Stars just fade away

Jeśli Cię nie ma
Choć przez jeden dzień
Od kiedy Cię nie ma
Gwiazdy bledną

 

If I could be the postman
For just one single time,
I’d choose to carry Valentines
So lovely and so fine.
I would not mind the heavy load,
Or mind my tired feet.
If I could scatter happiness
All up and down the street.

Gdybym mógł być listonoszem
Tylko jeden raz,
Wybrałbym aby dostarczać walentynki
Tak urocze i tak fajne.
Nie przejmowałbym się ciężkim ładunkiem,
I nie myślał o zmęczonych stopach.
Gdybym mógł rozprzestrzeniać szczęście
Na całej ulicy.

 

If I could save time in a bottle
The first thing that I’d like to do
Ss to save every day ’til eternity passes away
Just to spend them with you.

Jeśli mógłbym zamknąć czas w butelce
Pierwszą rzeczą, którą pragnąłbym zrobić
Byłoby zachowanie każdego dnia, do końca wieczności
Jedynie, aby spędzić je z Tobą…

 

If I had a box just for wishes
And dreams that had never come true
The box would be empty except for the
Memories of how they were answered by you.

Gdybym miał pudełko na życzenia
I marzenia, które nigdy się nie spełniły
Pudełko byłoby puste oprócz
Wspomnień, jak został spełnione przez Ciebie.

 

Życzenia walentynkowe po angielsku część 1

 

wierszyki walentynkowe po angielsku

Wierszyki walentynkowe po angielsku
średnia: 3 z 1 głosów

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *