Wierszyki wielkanocne po angielsku

Wierszyki wielkanocne po angielsku są kolejną formą życzeń wielkanocnych, które możemy składać naszym bliskim. Życzenia te są rymowane, przekazane w formie rytmicznych, często zabawnych wierszyków. Poniżej znajdziesz wierszyki wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem na język polski. Zobacz również: życzenia wielkanocnekartki wielkanocne po angielsku.

Wierszyki wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem:

 

May the spirit of hope that Easter brings,
Help you find contentment in little things,
And restore your faith in the Lord above,
Who gave His life for the ones He loves.
I wish you a very happy Easter

Niech duch nadziei, który przychodzi z Wielkanocą,
Pomoże Ci odnaleźć satysfakcję w codziennych rzeczach,
I przywróci Ci wiarę w Boga najwyższego,
Który obdarował życiem Tych, których kocha.
Życzę Ci wesołych świąt wielkiej nocy.

 

Easter duck and Easter chick,
Easter eggs with chocolate thick.
Easter hats for one and all,
Easter bunny makes a call!
Easter always brings
Such a lot of pleasant things
Happy Easter

Wielkanocna kaczuszka i wielkanocny kurczaczek,
Wielkanocne czekoladowe pisanki,
Wielkanocne kapelusze dla wszystkich,
Wielkanocny zajączek dzwoni!
Wielkanoc zawsze przynosi
Tak wiele przyjemnych rzeczy.
Wesołej Wielkanocy.

 

Easter gives hope for tomorrow,
As after the winter comes Spring.
Our hearts can be filled with gladness
As hearts rejoice and sing.

Wielkanoc nadaje wiary jutru,
Tak jak wiosna przychodzi po zimie.
Nasze serca mogą zostać wypełnione szczęśliwością
Jak serce się raduje i śpiewa.

 

Celebrate His Resurrection with complete cheer,
For He came back to life to ease our fear.
That’s the promise of Easter.
Have a Happy Easter!

Świętujmy jego zmartwychwstanie z całkowitą radością,
Bo on powrócił do żywych by ukoić nasz strach.
To jest obietnica Wielkanocy.
Życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych!

 

Easter comes but once a year
But when it does, we all know its here
Children filling themselves with chocolate
Dad’s down the pub for a pint of beer!

We go to the church for the wine and bread
Dad’s half asleep, and jerking his head
Baby sister is here too, munching away
On the free Easter egg that the Priest gave us today

But remember we must, that the Lord died for us
And ascended into heaven to give us fresh lives
For each and every one of us.

Święta wielkanocne przychodzą raz w roku
Ale kiedy przyjdą, wszyscy wiemy że już tu są
Dzieci napychające się czekoladą
Tato w pubie z kuflem piwa!

Idziemy do kościoła dla wina i chleba
Tato w połowie śpi i trzęsie głową
Mała siostrzyczka jest też tutaj, mlaskając
Na darmowe pisanki które dał nam dzisiaj ksiądz

Ale musimy pamiętać, że Pan umarł za nas
I wstąpił do nieba, by dać nam nowe życia
Dla każdego z nas.

 

Easter eggs, yellow and blue,
Easter eggs, for me and you,
Easter eggs, candy sweet,
Easter eggs, are good to eat,
Easter eggs, pretty and funny,
But…
Where oh where is the easter bunny?

Pisanki, żółte i niebieskie,
Pisanki, dla mnie i dla Ciebie,
Pisanki, słodkie słodycze,
Pisanki, dobre do jedzenia,
Pisanki, piękne i zabawne,
Ale…
Gdzie, och gdzie jest króliczek wielkanocny?

 

Życzenia wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem

 

Jesus came to earth,
To show us how to live,
How to put others first,
How to love and how to give.

Then He set about His work,
That God sent Him to do;
He took our punishment on Himself;
He made us clean and new.

He could have saved Himself,
Calling angels from above,
But He chose to pay our price for sin;
He paid it out of love.

Our Lord died on Good Friday,
But the cross did not destroy
His resurrection on Easter morn
That fills our hearts with joy.

Now we know our earthly death,
Like His, is just a rest.
We’ll be forever with Him
In heaven, where life is best.

So we live our lives for Jesus,
Think of Him in all we do.
Thank you Savior; Thank you Lord.
Help us love like you!

Jezus przybył na ziemię
By pokazać nam jak żyć,
Jak umieszczać innych przed sobą,
Jak kochać i jak dawać.

Potem zabrał się do pracy,
By zrobić to po co Bóg go wysłał;
Przyjął on naszą karę na siebie;
Uczynił nas czystymi i nowymi.

Mógł ocalić siebie,
Wzywając anioły z góry,
Ale wybrał by zapłacić cenę za nasze grzechy;
Zapłacił ją z miłości.

Nasz Pan zmarł w wielki piątek,
Ale krzyż nie został zniszczony
Jego zmartwychwstanie w poranek wielkanocny
Wypełnia nasze serca radością.

Teraz wiem że nasze ziemskie śmierci,
Podobnie jak jego, są po prostu odpoczynkiem.
My będziemy zawsze z nim
W niebie, gdzie życie jest najlepsze.

Więc żyjemy naszymi życiami dla Jezusa,
Pomyśl o nim we wszystkim co robimy.
Dzięki Ci zbawco, dzięki Ci Panie.
Pomóż nam kochać tak jak Ty!

 

Kartki i życzenia wielkanocne po angielsku

 

 

Wierszyki wielkanocne po angielsku
Oceń artykuł

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *