Dni tygodnia po angielsku

Jak zapisuje się dni tygodnia po angielsku

Oto dni tygodnia po angielsku z tłumaczeniem:

Monday – Poniedziałek

Tuesday – Wtorek

Wednesday – Środa

Thursday – Czwartek

Friday – Piątek

Saturday – Sobota

Sunday – Niedziela

Wszystkie dni tygodnia po angielsku różnią się od tych, które występują w języku polskim, zarówno pod względem zapisu jak i wymowy. Dni tygodnia po angielsku ZAWSZE zapisujemy z wielkiej litery.

Skróty dni tygodnia po angielsku

Dni tygodnia po angielsku podobnie jak miesiące w kalendarzu pojawiają się jako skróty np. w planie lekcji. Oto skróty odpowiadające kolejnym dniom tygodnia.

Mon – Poniedziałek

Tue – Wtorek

Wed – Środa

Thu – Czartek

Fri – Piątek

Sat – Sobota

Sun – Niedziela

 

Godziny po angielsku

Miesiące po angielsku

Liczby po angielsku

Daty po angielsku

Przykładowe zdania zawierające dni tygodnia po angielsku

Monday is first day of the week. – Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia.Dni tygodnia po angielsku

I have test on Tuesday. – We wtorek mam test.

Every Wednesday I play basketball. W każdą środę gram w koszykówkę.

Thursday is the hardest day for me. – Czwartek jest dla mnie najcięższym dniem.

I love Fridays. – Kocham piątki.

I usually rest on Saturday after hard week. – W sobotę zwykle odpoczywam po ciężkim tygodniu.

Sunday is the last day of the week – Niedziela jest ostatnim dniem tygodnia.

Aby utrwalić sobie wszystkie dni tygodnia naucz się wymieniać je po kolei, potem od końca, a na końcu wymień najpierw te nieparzyste, a potem parzyste. Po krótkim czasie nie będziesz miał z nimi problemu. Dni tygodnia po angielsku są proste! ;)